Remissvar


Remissvar försöksdjursföreskrifterna

Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer Tack för möjligheten att svara på remissen. Vi har valt att svara specifikt på de ändringar där vi klart ser hur ändringarna påverkar djurens...

Läs mer »

Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om hästhållning

Remissvar angående Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om hästhållning (Dnr: 5.2.16-4117/16) Generella kommentarer Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få ge synpunkter på förslaget. I konsekvensutredningen anges på sidan...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om nötkreatur

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreatur inom lantbruket m.m. Föreskrifter och sakändringar för remittering gäller: 2 kap 12 § Rörelsefrihet 5 kap 9 § Boxmått – rörliga...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m. Föreskrifter och sakändringar för remittering gäller: 2 kap 12 § Rörelsefrihet 5 kap 8 § Åldersangivelser 6 kap...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om fårhållning

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m. Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer Sammanfattningsvis så tillstyrker Djurskyddet Sverige paragrafändringen angående rörelsefrihet. Som allmänna synpunkter vill Djurskyddet...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer Sammanfattningsvis så tillstyrker Djurskyddet Sverige paragrafändringarna angående rörelsefrihet, taggtrådsstängsel och fodertråg. Vi avslår...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om grishållning

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m. Föreskrifter och sakändringar för remittering gäller: 2 kap 9 § Rörelsefrihet 3 kap 2 § Avvänjningstid 5 kap...

Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om gethållning

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m. Föreskrifter och sakändringar för remittering gäller 2 kap 9 § Rörelsefrihet. Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer Sammanfattningsvis så...

Läs mer »

Skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

Remissvar med anledning av förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård och Jordbruksverkets föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning...

Läs mer »

Förslag på nya råd och dialoggrupper hos Jordbruksverket

Remissvar angående förslag på nya råd och dialoggrupper hos Jordbruksverket Djurskyddet Sverige är positiva till förslaget och bidrar mycket gärna i Rådet för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i vårt Principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.