Låt griskultingarna vara kvar hos sin mamma!

Fyra griskultingar

Jordbruksverket är just nu på väg att ändra reglerna för hur länge en griskulting ska få vara kvar hos sin mamma. Idag är det minst 28 dagar, alltså fyra veckor. Det nya förslaget är att sänka gränsen till 21 dagar, alltså bara tre veckor som är den känsligaste perioden i griskultingens liv. När grisarna är fria att välja själva fortsätter ungarna att dia mellan sexton och tjugo veckor. Att ta smågrisarna för tidigt från sin mamma leder till en stor stress, att de lättare blir sjuka och därmed måste fler behandlas med antibiotika.

Orsaken till förslaget är att suggan ska kunna betäckas oftare och därmed föda fler smågrisar per år. Enligt Jordbruksverket handlar det om krav från riksdag och regeringen om att öka produktiviteten. Men i den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin står det att en ökad produktion inte får ske på bekostnad av djurens hälsa, vilket tidigare avvänjning kommer att leda till.

Riksdagen fattade i samband med beslutet om livsmedelsstrategin att inrätta ett vetenskapligt råd som ska granska alla förslag till förändringar av djurskyddsregler. Detta råd har dock inte trätt i kraft ännu och att Jordbruksverket stressar fram detta förslag innan rådet är på plats tyder på att myndigheten inte tar uppdraget om djurskydd på allvar. Det menar vi är helt oacceptabelt!

Namninsamlingen kommer att överlämnas till Jordbruksverket och landsbygdsministern.

Skriv under för grisarna

Skriv under för grisarna!

Låt griskultingarna vara kvar hos sin mamma!

[your signature]

8,864 underskrifter

Dela med dina vänner:

   


Senaste underskrifterna
8,864 Eva J. 35252 Sep 22, 2017
8,863 Malin H. Arjeplog Sep 22, 2017
8,862 Petra T. Segeltorp Sep 22, 2017
8,861 Margareta F. 26431 Sep 22, 2017
8,860 Giunilla S. Trelleborg Sep 22, 2017
8,859 Katarina N. Blentarp Sep 22, 2017
8,858 Jeanette P. 63340 Sep 22, 2017
8,857 Therese L. Gnesta Sep 22, 2017
8,856 Petra F. Lidköping Sep 22, 2017
8,855 Adela R. Enskede Sep 22, 2017
8,854 Sandra T. 68361 Sep 22, 2017
8,853 Monica T. Vännäs Sep 22, 2017
8,852 Jeanette P. 63340 Sep 22, 2017
8,851 Johanna O. Sköldinge Sep 22, 2017
8,850 åsa p. örbyhus Sep 22, 2017
8,849 Maria H. Halmstad Sep 22, 2017
8,848 anna w. enskede Sep 22, 2017
8,847 Therese L. Göteborg Sep 22, 2017
8,846 Ingela D. Söråker Sep 22, 2017
8,845 Carola A. Eskilstuna Sep 22, 2017

Senast uppdaterad: 8 september, 2017

Namninsamling

Säg nej till ett försämrat skydd för griskultingar! Vi riktar oss till Jordbruksverket och landsbygdsministern med våra krav. Läs dem i rutan nedan.

Skriv under namninsamlingen

Vi kräver:

Att Jordbruksverket inte fattar beslut om att sänka tiden för hur länge griskultingarna ska få gå kvar hos sin mamma.

Att Jordbruksverket inte fattar några beslut om förändringar i regler kring djurhållning innan det vetenskapliga rådet är på plats.

Att landsbygdsministern förtydligar för myndigheten att en ökad produktion inte får ske genom en sänkning av djurskyddsnivån.