Testamentera

Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till oss är ett fint och bestående sätt att skydda djuren.

Ett testamente är ett komplement till den legala arvsordningen. Om man själv vill påverka vem eller vilka som ska få ärva måste man skriva ett testamente, annars bestämmer lagen hur tillgångarna ska fördelas efter man avlidit. Vem som inkluderas i testamentet kan bero på familjesituation. Den som vill kan välja att vidga kretsen av förmånstagare till att omfatta exempelvis behjärtansvärda ändamål.

Vi strävar alltid efter att tillgodose våra testatorers önskningar så långt det är möjligt. Samråd gärna med oss om du önskar öronmärka dina pengar till något speciellt ändamål.

Service och stöd i testamentsfrågor

När du ska skriva ditt testamente kan många frågor och funderingar uppstå. Har du frågor om hur du testamenterar till Djurskyddet Sverige är du välkommen att kontakta vår generalsekreterare som är ansvarig för testamentsfrågor.

Kontakta Djurskyddets generalsekreterare
Åsa Hagelstedt: asa.hagelstedt@djurskyddet.se eller 08-688 28 37.

Samarbete med Familjens jurist

Vill du ge en testamentsgåva men saknar testamente erbjuder vi i samarbete med Familjens jurist en möjlighet att få ett komplett testamente, inklusive rådgivning, för endast 2 995 kr. Erbjudandet gäller bara om bokningen sker via vår hemsida (se länk nedan) och under förutsättning att du är medlem i Djurskyddet Sverige eller vill testamentera till förmån för oss.

I priset ingår en timmes konsultation med en av Familjens jurists experter. Konsultationen görs via telefon och testamentet skickas via e-post. Bevittning av testamentet ingår inte. Erbjudandet är unikt för Djurskyddet Sverige och kan inte kombineras med andra rabatter från Familjens jurist.

Familjens jurist erbjuder också säker förvaring av testamentet och garanterar att det kommer fram när det behövs för 1 500 kr.

Boka tid här.

Senast uppdaterad: 6 februari, 2018

Beställ vår testamentsbroschyr

Broschyren ger dig praktiskt vägledning och information om Djurskyddet Sveriges testamentspolicy.
Beställ broschyren här

djurskyddet-testamentsbroschyr_framsida_150x213