Djurskyddet Ungdoms årsmöte

Välkommen till Djurskyddet Ungdoms årsmöte!

 
När? 3 december
Var? Djurskyddet Sveriges kansli i Stockholm
 

Vad är ett årsmöte?

Djurskyddet Ungdom har årsmöte vartannat åt. På årsmötet beslutar lokalföreningarna vad förbundet ska göra tills nästa årsmöte och vilka som ska sitta i styrelsen. På mötet kommer vi att gå igenom flera mötespunkter, som vi förklarar mer vad de innebär på plats. Dagordning för årsmötet finns längre ner.

Vad innebär det att sitta i styrelsen?

På årsmötet kommer vi att välja en ny styrelse för Djurskyddet Ungdom. Att sitta i en styrelse innebär att du leder och är ansvarig för organisationens verksamhet. Om du vill engagera dig mer i djurskyddsfrågor och tillsammans med andra unga arbeta för att djuren ska få det bättre är detta en jättebra möjlighet.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare. Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta för att stärka djurskyddet. Om du har frågor om att sitta i styrelsen, kontakta projektledare Sandra Rönnsved på sandra.ronnsved@djurskyddet.se eller 070-863 28 55.

Vad kostar det?

Att delta på årsmötet är gratis för medlemmar. Vi står för resor, boende och mat. Det är begränsat antal platser, så anmäl dig nu.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret nedan. Du blir kontaktad efter att du anmält dig. Om du bor utanför Stockholm kommer vi att boka resor och boende till dig. Anmäl dig med en gång eftersom vi har ett begränsat antal platser. Och se till att avanmäla dig så snart du kan om du inser att du inte kan delta.

Anmäl dig här:

Dina uppgifter

Är du medlem i Djurskyddet Ungdom?
JaNejVet inte

Om du är under 18 år behöver din/dina vårdnadshavare skicka ett mail till sandra.ronnsved@djurskyddet.se och skriva att de är medvetna om att du deltar på årsmötet i Stockholm.

Är du intresserad av att sitta i Djurskyddet Ungdoms styrelse? Om du svarar jag kontaktar vi dig med mer information.
Ja, jag vill gärna ha mer information om att sitta i styrelsen.

 
 

Dagordning för årsmötet.

 
Inledning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Frågan om stämmans behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för stämman.
 5. Val av sekreterare för stämman.
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 7.  
  Information:

 8. Förbundsstyrelsen verksamhets- och ekonomiska berättelse.
 9. Revisionsberättelse över den gångna perioden.
 10.  
  Beslut:

 11. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
 12. Behandling av motioner.
 13. Behandling av policydokument och övriga förslag från förbundsstyrelsen.
 14. Fastställande av verksamhetsplan.
 15. Beslut om årsavgift till riksförbundet.
 16. Beslut om arvoden och ersättningar.
 17. Behandling av rambudget.
 18.  
  Val:

 19. Val av förbundsordförande.
 20. Val av vice ordförande i styrelsen.
 21. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
 22. Övriga val.
 23. Val av två revisorer, varav en auktoriserad.
 24. Val av revisorsersättare.
 25. Val av valberedning samt sammankallande.
 26. Val av ersättare i valberedningen.
 27.  
  Avslutning:

 28. Stämmans avslutande.

Senast uppdaterad: 8 november, 2017

Anmäl dig!

Dagordning!

Frågor?

Kontakta mig!
Sandra Rönnsved
Projektledare Djurskyddet Ungdom
sandra.ronnsved@
djurskyddet.se
070-863 28 55