Styrelsen

Djurskyddet Westra Wermlands styrelse

Ordförande Percy Nilsson
Vice ordförande Lotta Grundel
Sekreterare UllaBritt Eriksson
Kassör Agneta Holmqvist
Övriga ledamöter:
Gun Johansson
Tarja-Leena Nyrhinen
Ulf Olsson

Ersättare Karl-Gustav Eriksson

 

Senast uppdaterad: 15 augusti, 2018

Kontakta oss

Ordförande och djursamordnare
Percy Nilsson
0722-33 38 10
Vice Ordförande
Lotta Grundel
0722-33 38 20

E-postadress: westrawermland@
djurskyddet.se