Styrelsen

Djurskyddet Westra Wermlands styrelse

Ordförande Percy Nilsson
Vice ordförande Lotta Grundel
Sekreterare Therese Forslund
Kassör Agneta Holmqvist
Övriga ledamöter:
UllaBritt Eriksson
Tarja-Leena Nyrhinen
Ulf Olsson

Ersättare Therese Forslund

Senast uppdaterad: 26 mars, 2019

Kontakta oss

Ordförande och djursamordnare Percy Nilsson 0722-33 38 10 Vice Ordförande Lotta Grundel 0722-33 38 20 E-postadress: westrawermland@ djurskyddet.se