Djurskyddet Sverige söker vikarierande organisationssekreterare 100 %

Vår organisationssekreterare ska vara tjänstledig för studier, varför vi söker en vikarie för tiden augusti 2019–juni 2020. Placering är vårt kontor i Stockholm.

Som organisationssekreterare är du länken mellan kansliet och organisationens ideella engagerade. Du ger stöd till lokalföreningarna i deras löpande styrelse- och organisationsarbete. Du skriver protokoll vid möten, ser till att beslut följs upp samt sköter en stor del av administrationen kring bidragsansökningar och rapporteringar från våra lokalföreningar. Du ansvarar också för organisationens interna konferenser, stämmor och utbildningar. Tjänsten är i första hand administrativ men du kan också komma att resa för att besöka lokalföreningarna när de behöver hjälp med exempelvis årsmöten.

Du som söker ska ha erfarenhet från liknande uppdrag för en ideell förening, som anställd eller förtroendevald. Du gillar saker som stadgar, kontrapropositionsvoteringar, medlemsregister och digitala anmälningssystem. Och framför allt gillar du människor som arbetar ideellt och ser det som en förmån att på arbetstid få stötta och underlätta deras arbete. Att du har ett djurskyddsintresse är en fördel och vi förutsätter att du delar organisationens grundläggande värderingar.

Djurskyddet Sverige är en ideell organisation med ca 50 anslutna lokalföreningar. Vi har 90-konto. Kansliet ligger i Hammarby Sjöstad och har ett tiotal anställda (samt ett antal hundar). Arbetet leds av generalsekreteraren. Du kan läsa mer om organisationen på www.djurskyddet.se

Kontaktperson generalsekreterare Åsa Hagelstedt tel: 08-688 28 37 eller 0707-55 88 05

asa.hagelstedt@djurskyddet.se

Vi vill ha din ansökan senast 3 juni.