Årsmöte!

Hej medlem!

Välkommen till årsmöte lördagen den 30e mars 2019 kl 16:00, vi håller till i kvarterslokalen på samma område som katthemmet. För er som inte hittar så träffas vi först vid katthemmet och går gemensamt till lokalen ca 50m bort.

Vi är i skrivande stund hela … medlemmar vilket är otroligt roligt! Vi hoppas att få träffa flera av er på årsmötet.

Några av er medlemmar har fått avier utskickade med er medlemsavgift, ni andra kommer få utskick när det är dags att förnya då vi inte längre går efter kalenderår utan nu är man medlem 1 år framåt från det datum man betalat in.

Från och med 2017 är att det är Djurskyddet Sveriges kansli som sköter medlemshanteringen för oss anslutna medlemsföreningar, har du frågor eller funderingar om ditt medlemskap ta kontakt med oss.

Vi hoppas vi ses på årsmötet!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Katthemmets öppettider:
Söndagar kl 12-16
Övriga tider efter överenskommelse

Katthemmets loppis, öppettider:
Tisdagar & Torsdagar kl 16-19
Lördagar & Söndagar kl 12-16

Kontakt:
Telefon: 076 410 01 01
Mail: info@djurskyddetbillochbull.se
www.djurskyddetbillochbull.se
Vi finns också på facebook! Sök på Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn

Post & besökadress: Bläckhornsvägen 2-4, 826 73 Sandarne

KALLELSE till Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamns ÅRSMÖTE

Lördagen den 30 mars 2019 kl: 16,00

Lokal: kvarterslokalen på Bläckhornsvägen i Sandarne, samling sker vid katthemmet för de som inte hittar. Parkering sker lämpligast vid Ica Nyplan.

DAGORDNING

Inledning:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av föredragningslista

3. Fastställande av röstlängd samt om årsmötet är beslutsmässigt

4. Ställningstagande om årsmötet har kallats enligt stadgarna

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två rösträknare tillika protokolljusterare

Information:

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

7. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse

8. Föredragning av revisionsberättelse

Beslut:

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

10. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om motioner och förslag

12. Beslut om ersättningar

13. Beslut om verksamhetsplan och budget

14. Beslut om medlemsavgift

15. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, minst tre, samt eventuella ersättare

Val:

16. Val av ordförande

17. Val av ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen

18. Val av två revisorer och minst en ersättare

19. Val av valberedning jämte eventuella ersättare samt sammankallande

Avslutning:

20. Information från förbundet

21. Övriga frågor

22. Mötets avslutande

VÄLKOMNA TILL ETT VIKTIGT ÅRSMÖTE!

Vi fikar med hembakat bröd

Styrelsen

Loppisen stängd!28 november, 2020 SLUTSÅLD Kattkalender 2021!31 oktober, 2020 Välkomna till vår nya hemsida!6 februari, 2019