Kastrering

Du har väl koll på de nya föreskrifterna för hund och katt som trädde i kraft 15 juni 2020? Detta innebär ett starkare djurskydd för våra fyrfota vänner! Den viktigaste förändringen är att du som kattägare som låter din katt gå ute numera är skyldig att kastrera din katt eller på annat sätt förhindra att katten förökar sig.

Om en honkatt kan ge upphov till 120 stycken kattungar under sitt liv som fertil, hur många kan då en okastrerad hankatt vara ansvarig för om han släpps ut utan kontroll? Det är du som ägare av både han- och honkatt som hålls ansvarig för att okontrollerad avel inte förekommer.

2 § Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.

Allmänna råd till 6 kap. 2 § Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

Här kan du läsa föreskrifterna i sin helhet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Så, har du en okastrerad katt som du släpper ut så behöver du tänka om, kastrering är det allra enklaste och säkraste sättet att förhindra okontrollerad avel men det finns självklart flera sätt. Att bygga en rastgård där katten kan få tillgång till att vara utomhus är ett sätt att låta katten komma ut, där finns det många möjligheter att bygga och inreda för att katten ska få utlopp för sin energi och nyfikenhet, det är bara fantasin som sätter gränser! Man kan även ge sin honkatt p-piller men det är inte något vi rekommenderar, sedan en tid tillbaka har dessa piller varit restade över hela landet och svåra att få tag på, förutom att detta sätt inte ger ett 100% säkerhet mot oönskad dräktighet så ger det följdskador på din honkatt. P-piller är känt att ge tumörer och förstorad livmoder.

Men du vill ha kattungar säger du? Ja men vad bra, då har du väl också koll på hur aveln ska gå till, du har väl läst föreskrifterna och är påläst och förberedd? Har du en bra försäkring? För kejsarsnitt på akuttid inte är billigt!

6 KAP. AVEL Grundläggande förutsättningar för att avla med hundar och katter

1 § För att hundar och katter ska få användas i avel ska följande krav vara uppfyllda:
1. Föräldradjuren ska ha lämpliga anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga egenskaper och dessa egenskaper får inte riskera att påverka negativt varken föräldradjurens eller avkommornas hälsa och välfärd. SJVFS 2020:8 15

2. Föräldradjuren ska vara i god fysisk och psykisk hälsa inför parningen.

Så då släpper du inte ut din honkatt för att hoppas att hon blir dräktig utan väljer en hane med omsorg? Bra! För annars följer du inte rådande föreskrifter, om du låter din okastrerade honkatt gå fritt ute så vet du inte vad för hankatt som blir far till ungarna, du har inte koll på vad för sjukdomar han bär på eller hans mentala status som riskeras nedärvas.

Med över 100 000 hemlösa katter i Sverige så anser vi att det inte behövs fler oansvariga kattägare som låter sina katter föröka sig utan kontroll.

Senast uppdaterad: 24 mars, 2021