Author Archives: djurskyddet

Hjälp till de hemlösas hundar i Helsingborg

Enligt socialstyrelsen fanns det 2011 ca 800 hemlösa i Helsingborg och drygt 34 000 hemlösa i hela Sverige, en del av dessa människor har valt att dela sina liv med husdjur, oftast hundar.
Ett djur kan skänka en ensam själ trygghet, kärlek och värme, och för någon som inte har ett permanent hem, eller ens tak över huvudet kan sällskapet och tryggheten av ett husdjur betyda oerhört mycket. De hemlösa och socialt utsatta har oftast inte så mycket pengar att röra sig med och det som för många djurägare är en självklarhet, t.ex. daglig giva av hundfoder, försäkring eller profylaktisk vård i form av bl.a. årliga vaccinationer, är en omöjlighet för denna grupp av människor.

Bakgrund till projektet
Sedan 2006 har en grupp frivilliga veterinärer i Köpenhamn arbetat tillsammans med en organisation som kallas ”projekt UDENFOR” för att förbättra hälsostatusen hos de hemlösas hundar. En dag varje till varannan månad finns denna grupp av människor i en park i Köpenhamn och tar emot allt från ett par till ett 20-tal hundar varje gång och hjälper dem med att klippa klorna, vaccinera, id-märka, behandla mindre medicinska problem och skänker foder. Deras uppfattning under alla dessa år var att hälsostatusen generellt sätt var god bland denna grupp hundar.

2010 fick två veterinärstuderande på LIFE, Köpenhamns Universitet(däribland Fanny Mauritzson), möjligheten att under 4 månader följa de hemlösa och deras hundar i Köpenhamn för att försöka undersöka hur det verkligen stod till med deras hälsostatus. Intervjuer med ägare, kliniska undersökningar,  blodprover, avföringsprover och bakterieprover togs från ett 20-tal hundar. Den kliniska undersökningen avslöjade inga större problem, 90% av de deltagande hundarna hade ett normalt blodprov, inga endoparasiter hittades i avföringen och man hittade ingen signifikant skillnad mellan bakteriekolonisering hos de hemlösas hundar jämfört med hundar som levde under mer normala levnadsförhållande i Köpenhamn.

Var är vi idag?
2012 startade Fanny Mauritzson, tillsammans med Djurskyddet Helsingborg, ett projekt som fick namnet Hemlösas hundar i Helsingborg. Varje till varannan månad tar Fanny emot hundar och katter utanför Hela människan Ria på söder. Mellan 2012 och 2018 har 55 hundar och 15 katter passerat genom projektet. Vi hjälper till med till exempel vaccinationer, id märkning, kloklippning, enklare medicinska problem och skänker foder. Vid större medicinska problem bokas tid in på Fannys arbetsplats Din Veterinär.

Detta projekt kan hållas vid liv tack vare privata donationer och ekonomiskt stöd från Djurskyddet Helsingborg och Din Veterinär.

Befintlig medlem? Registrera din e-post!

Redan befintlig medlem?
Just nu saknar vi mejladresser till en stor del av våra medlemmar. Skicka gärna ett mejl till helsingborg@djurskyddet.se med din mejladress så du inte går miste om inbjudningar till föreläsningar eller evenemang.

Djurskyddet Helsingborg är Storkfaddrar