Djurskyddet Helsingborgs Kattpolicy

Kringstrykande katter, ofta förvildade katter, är ett stort problem.

Har katten ett halsband tyder detta oftast på att den har en ägare. Är den chipmärkt eller örontatuerad kan dess ägare spåras. Detta förutsätter förstås att den kan infångas, vilket ofta är ett problem med förvildade katter. En sak man bör tänka på är att om man börjar mata en katt, betraktas man lagligt sett som ägare till den. Det strikta djurägaransvaret i lagen innebär att man sen är ansvarig för katten.

Endast jakträttsinnehavare eller kommunjägare har rätt att infånga och eventuellt avliva katter. Bara kommunjägare har rätt att skjuta inom tättbebyggt område. Polisen agerar bara vid olyckor. Brandkåren agerar ofta av goodwillskäl och som en övning – för att ta ner katter från träd Djurambulansen har kattfällor, som man sätter ut – ofta på Länsstyrelsens uppdrag – samt bevakar och vittjar. Tyvärr ett dyrt alternativ. Flera ideella organisationer arbetar med att försöka omplacera lämpade katter om de inte är förvildade.

Tidigare hade vi en djurskyddsinspektör, som kunde hjälpa till i ärenden med katter. Kommunen tillsatte sedan en egen djurskyddsinspektör, som tog över hans funktion. Missnöje med kommunernas sätt att sköta uppgiften gjorde att länsstyrelserna fick ta över. Djurskyddsinspektörerna utgår numera från länsstyrelserna. Arbetsbelastningen är stor, så man hinner främst med anmälningsärenden angående vanvård. Ofta ligger grann osämja bakom anmälningarna. Inspektörerna utgår från Kristianstad och de åker främst på anmälningsärenden om vanvård. Köravstånden kan bli orimligt långa.

Djurskyddsföreningen är framför allt rådgivande: Kastrera hankatter och sterilisera honkatter! Det är ett bättre alternativ än distribution av p-piller, vilket kan vara svårt att sköta med en icke fastboende huskatt.

Med uppvisande av detta dokument hjälper ”Din Veterinär” på Väla, telefon 042-20 20 00, till med ägarkontroll och eventuell avlivning utan kostnad för er. Djurskyddet Helsingborg svarar för detta.

För Djurskyddet Helsingborg
Torkel Falk
Ordförande

Senast uppdaterad: 27 augusti, 2018

Användbara telefonnummer

Kommunen 042-10 50 00 växel för kommunjägaren.
Länsstyrelsen i Skåne län 044- eller 040-25 23 50, Djurskydds- och veterinärenheten.
Djurambulansen nås via 112.