Medverkan i INFO-bladet

Felicia med katterna Lunda och Sten.

INFO-bladet som kommer i brevlådan medverkade Felicia i och framförde hur viktigt det är att fler folk engagerar sig för att en förening ska fungera.
Om ni har frågor eller vill gärna hjälpa till maila ditt intresse till:
karlshamn@djurskyddet.se

(Länk till online version kommer senare när INFO-bladet har publicerat det!)