Tack till medverkande vid Mickelsmässan!

På återseende under hösten/vintern!