Årsmöte 2019

Årsmöte!

Söndag den 24 mars klockan 13:00 håller vi vårt årsmöte på Norrgården (Hembygdsgården) i Kristinehamn.
Du kommer som medlem att få kallelse via Djurskyddet Sverige.
Denna omfattar dagordning, inbetalningsuppmaning för medlemsavgiften samt förslag till stadgeändring.
Se till att Du omgående betalar in medlemsavgiften – om den inte är registrerad till årsmötet så har Du inte rösträtt.
Stadgeändringen är föranledd av att vi som lokalförening anpassar våra stadgar till Djurskyddet Sveriges normalstadgar så långt det är möjligt.
Anmälan till årsmötet vill vi gärna ha för att kunna beräkna kaffe och tilltugg.

Köp vår Jubileumsbok!28 januari, 2019