Djurvilan!

Fortfarande aktuellt! Vi söker ansvarig! Vi hinner fortfarande inte med skötseln av platsen på ett sätt som vi önskar.

Vi vänder oss nu till er, våra medlemmar och sympatisörer, och ber om hjälp med råd och tips.

Snälla människor ringer och vill hjälpa till, men det behövs en ansvarig organisatör/grupp som kan sammankalla dessa frivilliga, och kanske ordna arbetsdagar m.m. Det är naturligtvis också tillåtet för vem som helst att på eget initiativ snygga till på Djurvilan.

Om du har förslag eller själv vill hjälpa till – kontakta oss.

Med goda förhoppningar om hjälp och ett hjärtligt tack till alla er som redan idag gör insatser inom våra olika verksamheter!

Styrelsen, Djurskyddet Kristinehamn