Kristinehamns Smådjursklinik

Lördag den 1 februari var det öppet hus på Kristinehamns Smådjursklinik. Det var ett välbesökt arrangemang där man visade allt från operationssalarna till butiken med djurmat och tillbehör. Personalen berättade om verksamheten och klippte dessutom klor på hundar och katter. Intäkterna skänks till vår förening.