STORLOPPIS!

Lördag 28 maj

Första Industrigatan 2B

Kl. 10-14

Kontant eller Swish

Varmt välkomna!

Städdag på Djurvilan18 maj, 2022 Bursponsor16 november, 2021 Vädjan om ekonomiskt stöd!22 september, 2021 Tack till alla volontärer!3 januari, 2020