Tycho Carlsson

Tycho Carlsson var en bankman från Åseda. Han bodde på en skogsfastighet utanför samhället och hade sin yrkesverksamhet vid Handelsbanken i Åseda. Tycho förblev ogift och hade inte heller några barn. Han ville att hans efterlämnade förmögenhet skulle användas för djurskyddets främjande, främst inom Kronobergs län samt till ett förbättrande av ålderdomsvården inom Åseda församling. Styrelsen för Wexiö djurskyddsförening skulle disponera halva avkastningen av kapitalet. Den andra halvan skulle disponeras av styrelsen för ålderdomshemmet i Åseda i samråd med Åseda sockens fattigvårdsstyrelse. 

Den årliga utdelningen från Tycho Carlssons donationsfond har under åren använts till olika ändamål. Många kastrationskampanjer för katt har genomförts och flera tusen katter har kastrerats vid dem. Det innebär att över 100 000 kattungar har sluppit att födas till en svår och osäker tillvaro som oönskade och förvildade katter. Åtskilliga stipendier har delats ut och fem av våra stipendiater har sedan blivit professorer vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Vi är mycket tacksamma för att Tycho Carlsson tänkte på djurskydd och gav oss möjlighet att göra gott med hans pengar.

Senast uppdaterad: 3 december, 2020