Årsmöte och tipspromenad 29 augusti 2021

Klockan 14.00 samlas vi för tipspromenad vid Höganäs Brukshundklubbs lokaler, Sporthallsvägen 20, 263 34 Höganäs.

Klockan 15.00, efter tipspromenaden, är ni välkomna till Djurskyddet Kullabygdens årsmöte, i Höganäs Brukshundklubbs lokaler.

På grund av svårigheter att hitta kandidater till styrelsen under lång tid föreslår vi i år att upplösa föreningen. Beslut om upplösning måste tas med 3/4 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav detta i så fall blir det första.

Motionsstopp är den 15 augusti.

Alla årsmöteshandlingar hittar du på vår hemsida senast en vecka innan mötet här.
Dagordning finns hittar du här.

Kontakta oss ifall du vill ha handlingarna skickade till dig per post.

Har du frågor? Kontakta Marie Winberg (ordf) 0736-225723 alt marie@figuragrafika.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Djurskyddet Kullabygden