Testamentera till förmån för djuren

Testamenterade gåvor utgör en viktig del av de gåvor som Djurskyddet Kullabygden har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till oss är ett fint och bestående sätt att skydda djuren.

Ett testamente är ett komplement till den legala arvsordningen. Om man själv vill påverka vem eller vilka som ska få ärva måste man skriva ett testamente, annars bestämmer lagen hur tillgångarna ska fördelas efter man avlidit. Vem som inkluderas i testamentet kan bero på familjesituation. Den som vill kan välja att vidga kretsen av förmånstagare till att exempelvis omfatta behjärtansvärda ändamål.

Om du har frågor ring på telefon 0702-46 80 42 eller för att få hänvisning till rådgivare/jurist.

Senast uppdaterad: 19 december, 2018