Årsmöte 2021

Välkommen till Djurskyddet Norra Värmlands årsmöte lördag den 27 februari, klockan 14.00 på Teams, instruktioner för att ansluta till mötet skickas till dem som anmält sig.

För att delta på årsmötet behöver du anmäla dig till oss senast den 24 februari, via mail eller telefon. Du måste ha betalat din medlemsavgift för 2021 för att vara röstberättigad på årsmötet.

Om du vill anmäla dig till mötet eller har frågor, hör av dig till norravarmland@djurskyddet.se eller 073-047 82 29.

Handlingar till årsmötet:

Årsmöteskallelse
Förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2020
Ekonomisk berättelse 2019
Ekonomisk berättelse 2020
Förslag på löpande medlemskap
Förslag på stadgeändring
Förslag till styrelse

Senast uppdaterad: 19 februari, 2021