Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsemedlemmarna har varit
Catharina Ekberg, ordförande
Anna-Maj Ekberg, sekreterare
Jan-Olov Persson, kassör
Helga Zimmermann, Kicki Magnusson,
Emilie Lantz, Tomas Berglund, ledamöter,
Lisbeth Rådström, revisor tillsvidare

Den nya hemsidan har ändrats mycket och är fortfarande under uppbyggnad och förbättring. Adressen är

http//www.djurskyddet.se/sunne

Vårt djurskyddstelefon har använts mer eller mindre flitigt under året. Fortfarande är numret 072-5307377, Vi fick ge råd, placerade om katter, besvarade frågor ang katthem och jourhem, hur man matar katter etc.

Undantaget är fortfarande när det gäller vilda djur i nöd. Ring då Helga, vår viltrehabiliterare, på 0565-31189

Samarbetet med  våra grannföreningar i Värmland fortsatte. Två gånger deltog  vi i möten i Kristinehamn, dessutom åkte vi dit för ett interessant föredrag av vet. Johan Beck-Friis i centralstyrelsen om den nya djurskyddslagen och till Grums för ett föredrag om hundpsykologi.

För det framtida samarbetet med Mjönäs Djurklinik i Klarälvdalen fick styrelsen en spännande guidad tur genom hela anläggningen och mycket gratis katt- och hundfoder för behövande ägare. Här tackar vi hjärtligt för det!

Samtidigt är vi tacksamma att vi fick ett bidrag till den årliga katt-kastreringskampanjen ifrån Sunne kommuns sida som tidigare. Den här gången arbetade vi ihop med vet. Bength Johansson och för första gången med Mjönäs Djurklinik. De genomförde kampanjen under mars/april 2012 och resulterade i 17 kastrerade honor och 16 hannar hos Bength och 64 honor och 65 hannar o Mjönäs

Utom årsmötet hade vi 5 styrelsemöten och flera  planeringsmöten.

Kassarapport och balansräkningen visas på bilagan.

Vi deltog igen i olika evenemang:

Vårmarten med loppisbord och informationsmaterial;

Kommunträff av Sunnes ideella föreningar;

under Kulturveckan genomförde vi för tredje gången i vårt stora tält utställningen „Att leva med Djur“ med levande katter, hundar, änder och mycket information om djurskyddet. Dagisbarnen som besökte oss var helt förtjusta i att klappa äkta djur! Alla tidningar berättade om det så att Djurskyddet Sunne har blivit mer och mer känt i kommunen.  UnderAdventsloppisen framför Handelsbanken spred vi mycket information, samlade pengar i våra bössor och sålde samtidigt mycket böcker och loppissaker. Dessutom står insamlingsbössor permanent i två affärer i Sunne tätort.

Vi genomförde en hel del omplaceringar som är jobbiga att genomföra men nödvändiga för först och främst katter, men också hundar.

Vilda djur fick vår rehabiliterare in under året: en illerunge, ällingar och unga fiskmåsar utan mamma, skadade ugglor, speciellt en vuxen utmärglad lappuggla, som fick matas framgångsrikt med möss som Sunneborna samlade in efter sina egna katter och ett upprop i Fryksdalsbygden och radion P4. De flesta djur fick lämnas till friheten efter rehabiliteringen resp uppfödningen.

Just nu genomförs kattkastreringskampanjen igen i Sunne och Mjönäs/Munkfors.

Vi ser fram emot ett nytt år och hoppas på fler nya och aktiva medlemmar, många roliga evenemang som Marten, Barnkulturdagen och förhoppningsvis vidare steg mot vårt djurhem!

Vi tackar för ert stöd under 2012 och hoppas på ert förnyade medlemskap 2013!

Helga Zimmermann, ledamot för Djurskyddet Sunnes styrelse.

Senast uppdaterad: 15 januari, 2020