Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse  för  Djurskyddet  Sunne 2016 Styrelsemedlemmarna har varit Catharina Ekberg, ordförande. Anna-Maj Ekberg, kassör. Marie-Louise  Karlsson, sekreterare. Helga Zimmermann, Kerstin Still, Linda Zetterberg, ledamöter, Elyas och Elisabeth, Annelie Olausson, suppleanter Kicki  Magnusson,  adjungerad ledamot & Jan-Olov Persson, revisor

Vår förening har i skrivandets stund 59 medlemmar. 

Utan egen möteslokal hade vi fortfarande lite svårigheter att träffas, men vi gjorde som förut: möten hemma hos ledamöterna i omgångar eller gratis på ledamot Lindas arbetsplats som är ett cafe. (Cafä Matglädje).

Styrelsen och våra supportrar har under tiden vant sig vid kommunikationen med oss via Internet och telefon:

Hemsidan;

http//:www.djurskyddet.se/sunne

Facebook:

Djurskyddet Sunne (öppen grupp) 
Djurskyddet Sunne Styrelsen (sluten grupp)

Nödtelefoner:

072 5307377 och 076 1107778

Facebooksidan verker också under 2016 vara den bäst etablerade och mest använde kanalen utåt till fördel för snabba utryckningar när det gäller att fa’nga in eller hämta hemlösa I förvildade I bortsprungna I upphittade katter . Under året blev det ca 7 omplaceringar som betyder 7 nya trygga hem till oönskade katter.

Den hos Sunnes djurvänner välkände kattkastreringskampanjen våren 2016 blev igen ett lyckat samarbete med Mjönäs i Munkfors och veterinären Bength Johansson i Sunne.

Resultat  kastrerade katter:

Mjönäs Djursjukhus            93 hannar      103 honor

Bength Johansson               30hannar        20 honor

ID-märkning ingick som alltid.

Djurskyddets bidrag med 100:-/hankatt och 200:-/honkatt var möjligt med hjälp av kommunens  och centralorganisationens  bidrag  och det tackar  vi för!

Jourhem  fanns och finns  10 stycken. Ansvarig  för den verksamheten  var Marie­

Louise Karlsson som tillsammans med Catharina gjorde besök hos de och deras inackorderade katter. Fler jourhem behövs! Vi försöker göra reklam, ordförande gav ut infoblad och handledning  till  interesserade  som uppmuntran  att våga vara jourhem.

Årsmötet i febrari 2016 i Cafä Matglädje blev välbesökt. Medlemmar i Sunne och Torsby, djurinteresserade och Viltrehabiliteraren Madeleine Nilsson, Torsby, deltog. Speciellt omplacering, vilda djur och evenemang var ämnen, där deras medarbete var mycket uppskattat under året.

Vår egen rehabiliterare tog under 2016 hand om igelkottar, fiskmåsar, pärl- och kattugglor, tornsvalor, duvhök, ormvråk, tornfalk och en kungsörn innan hon slutade under hösten 2016 pga flytt till Karlstad.

Vår Bankgirokonto 611-2940 är aktiv, flera insamlingsbössor är utplacerade i olika affärer.

Medlemsavgiften blev oförändrad  sen 2015.

Kssarapport och balansräkningen visas på bilagan. Våra tillgångar i februari 2017 är 41.846 sek, skulder har vi inga!

Utom årsmötet träffades vi 6 gångar i styrelsemöten för planering och diskussion om evenemangen som vi genomförde och om föreningens framtid med en ny styrelse 2017.

Landsbygdens Dag i Östra Ämtervik hände i juli. Där deltog vi med infomaterial för att visa igen att vi finns.

Barnkulturdagen i Sunne Centrum blev otroligt välbesökt! Mejeriängen var den perfekta platsen att resa vårt stora tält och visa höns, kaniner, hund och katt. Dessutom var 2 alpackor med som ägarna,vår styrelsemedlem Kerstin och hennes make, fraktade  dit.

Också 2017 ser vi fram emot ett nytt djurskyddsår och hoppas på fler nya och aktiva medlemmar, många roliga evenemang. Marten, Barnkulturdagen, Adventlsloppis, Djurens Dag och Kattens Dag kan vi vara med ifall den nya  styrelsen hinner  med !

Vi tackar för ert stöd under 2016 och hoppas på ert förnyad medlemskap 2017!

Helga Zimmermann, fd sekreterare, för Djurskyddet Sunnes styrelse

Senast uppdaterad: 15 januari, 2020