Verksamhetsberättelse 2018-2019

Styrelsemedlemmar har varit:
Merete Skagerud, ordförande
Mattias Skagerud, sekreterare
Madeleine Nilsson, kassör
Johanna Syversem, ledamot
Madeleine Nilsson, revisor tillsvidare
Jimmy Nilsson och Ida Skagerud, Suppleanter

Viktiga HÄNDELSER

Under året som gått har Djurskyddet Sunne varit verksamma i hela den norra delen av länet, från Rottneros i söder till Likenäs i norr. Vi har fångat in och omhändertagit 8 katter varav 4 har adopterats bort till nya hem och 1 var tyvärr i så pass dåligt skick att den fick avlivas samt 1 som fortfarande bor på jourhem och de sista 2 hade ägare som hittades vid efterlysning. 

Vi har räddat en katt från ett 20 meter högt träd med hjälp av skylift och vi har lånat ut våra kattfällor till personer som behövt fånga in sina egna förrymda katter.Vidare så har vi varit på ett flertal ”larm” där vi försökt att fånga in förvildade eller förrymda katter samt ett tillfälle då vi försökte fånga in en skadad fågel.

Föreningen har även bedrivit kampanjer på bl a Facebook för att få in fler engagerade medlemmar i föreningen men utan större resultat, vi har vid ett flertal tillfällen efterlyst jourhem till omhändertagna katter men även det har varit svårt att få tag i, vi har i nuläget endast l jourhem.

Senast uppdaterad: 15 januari, 2020