Projekt Arabykatten

Projektet startades i januari 2016 på grund av att det under en längre period kommit ett flertal nödrop om katter i området Araby. Katterna som lever i området är i behov av en trygg miljö, mat och veterinärvård. Många dör under sitt första levnadsår och de som klarar sig går ett hårt öde till mötes.

Lever i husgrunder
De som överlever söker sig till husgrunder för skydd. Där är relativt varmt men under husen finns sopor, glas, elsladdar mm som utgör fara för djuret.
Berörda bostadsbolag är kontaktade och informerade om problemet.

Beroende av volontärer som matar
Sedan projektets start har fantastiska volontärer matat katterna i ett antal husgrunder. Det är tack vare dessa eldsjälar som katterna överlever.

Infångning med fälla
När resurser finns samordnar vi en s.k. infångning. Då riggar vi vår kattfälla och väntar.
Vanligtvis sker infångningen nattetid när katterna är mest aktiva och det är lugnt i området.

Katthem med karantänburar
På vårt katthem får katterna bo fram tills vi finner nya hem eller jourhem.
Här får dem sova ut inne i värmen, äta sig mätta och bekanta sig med oss människor.

Senast uppdaterad: 8 november, 2020