Bli medlem

Utan våra medlemmar skulle vi inte existera. Fler medlemmar ger oss en ökad tyngd och större genomslagskraft i djurskyddsfrågor. Du kan välja att bli medlem i en av våra lokalföreningar eller direkt i Djurskyddet Sverige – oavsett vilket blir du också medlem i förbundet Djurskyddet Sverige. Alla medlemmar får vår medlemstidning Tidningen Djurskyddet som ges ut fyra gånger per år. Tidningen finns även på webben. Du får också ta del av ett … Fortsätt läsa Bli medlem