Bli medlem

Utan våra medlemmar skulle vi inte existera. Fler medlemmar ger oss en ökad tyngd och större genomslagskraft i djurskyddsfrågor. Du kan bli medlem i en av våra lokalföreningar eller direkt i riksförbundet Djurskyddet Sverige ­– alla medlemmar är dock automatiskt med i riksförbundet och får medlemstidningen Tidningen Djurskyddet som ges ut fyra gånger per år. Tidningen finns också på webben. Du får också ta del av ett antal medlemsförmåner, såsom … Fortsätt läsa Bli medlem