Anmälningar / Vanvård

När djur far illa

Anmäl till Länsstyrelsen eller polisen
Om du ser eller tror att ett djur far illa ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos din länsstyrelse. Du kan anmäla via webbanmälan, djurskydds-telefonen 010-223 41 50 (må 13-15, tis-fre 9-12), e-post eller brev till Länsstyrelsen.

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen Södermanlands län:
Växel 010-223 40 00

Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen kan du kontakta polisen som är skyldiga att utreda brott mot djurskyddslagen alternativt djurplågeri. Du kan kontakta polisen även om det inte är akut.
Om du vill anmäla ett brott eller tipsa polisen, ring 114 14. I akut läge (vid pågående brott) ring 112.

Djurskyddet Strängnäs saknar befogenheter att ingripa
Djurskyddet är ingen myndighet och har därför inte befogenheter att gå in i enskilda ärenden, men du kan vända dig till oss för stöd och råd.
Djurskyddsnummer:
070-880 54 42, dagligen fram till kl. 19.00.

Senast uppdaterad: 15 januari, 2019