Burfågel

 • Tänk på att när du skaffar fågel tar du ansvar för ett liv, i vissa fall i upp till sextio år. Fundera ordentligt på om du har tid och ekonomi att ta hand om en fågel.
 • Läs på så mycket du kan innan du väljer fågelart. Du hittar information om burfåglar på till exempel Djurkliniken Roslagstull, Fågelkliniken, Sveriges Tamfågelförening och Riksförbundet Svensk Fågelhobby.
 • Viltfångade fåglar får enligt lag inte säljas, förmedlas eller hållas, och därför inte heller köpas.
 • Köp inte en för ung fågel. Rekommendationen för hur länge ungen ska stanna hos sin mamma varierar, till exempel är det för kanariefågel trettio dagar och för undulat sex veckor.
 • Försäkra alltid din fågel, de flesta försäkringsbolag kan hjälpa dig att hitta och välja försäkring.
 • Ta del av de minimimått fågelburen din fågel ska bo i enligt lag måste ha. Tänk på att det är just minimimått och låt helst fågeln få en betydligt större bur eller voljär, fåglar vill ha så stort utrymme som möjligt.
 • Buren fågeln ska bo i ska enligt lag ha sittpinnar och i övrigt en inredning som erbjuder miljöberikning och sysselsättning. Berikningsföremålen bör bytas ut med jämna mellanrum så att fågeln inte tappar intresset. Tänk på att se till att täcka behovet av sysselsättning för just den fågelarten du har, till exempel ska badande fågelarter ha tillgång till badvatten och sandbadande fåglar tillgång till finkornig sand. Fåglar som inte har tillräckligt med sysselsättning mår dåligt och kan utveckla beteendestörningar.
 • Det är viktigt för fåglar att få utföra naturliga rörelsemönster och därför bör flygande fåglar dagligen få vistas i utrymmen där de kan flyga.
 • Burfåglar är sociala djur och ska enligt lag bo tillsammans med minst en annan burfågel om inte det sociala behovet kan tillfredsställas av kontakt med människor. Det krävs mycket av dig som ägare om du ska kunna tillfredsställa deras sociala behov själv.
 • Alla burfåglar ska ha fri tillgång till dricksvatten. Vad gäller foder har olika fågelarter olika behov så ta noga reda på vad just din fågelart behöver.
 • En burfågel ska enligt lag normalt ha tillsyn minst en gång om dagen.
 • Om du planerar att ha din fågel utomhus ska du erbjuda den tillgång till en plats där det inte är minusgrader, som skyddar mot vind och nederbörd samt ger skugga sommartid. Tänk på att vissa fågelarter är mycket känsliga för kyla och att klimatet fågeln hålls i inte får påverka deras hälsa menligt.
 • Tänk på att vissa djur som klassats som hotade kan kräva ett importtillstånd. Läs mer om CITES-tillstånd på Jordbruksverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 27 augusti, 2021

Jordbruksverket

Du är enligt lag skyldig att ta del av de bestämmelser som omfattar dig som djurägare.

Ta del av bestämmelserna för burfåglar här.