Stäng minkfarmerna

Den 27 januari meddelade landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) att det införs ett valpningsförbud på mink. Detta innebär att uppfödning av nya kullar av mink inte tillåts i år. Vi välkomnar detta besked men uppmanar regeringen att använda detta akuta läge för att stänga minkfarmerna helt.

Nu är det hög tid att förbjuda minkhållningen – både för minskad smittspridning och för minkarnas skull.

Alla djur ska hållas så att deras välfärd främjas och att de har rätt att kunna bete sig naturligt. Dagens minkhållning lever inte upp till dessa krav. Minkfarmerna är också ett säte för smittspridning av covid-19 och kan försvåra utvecklingen av ett vaccin.

Minken är av naturen intelligenta små ensamlevande rovdjur som jagar, rör sig över stora ytor och alltid väljer att leva nära vattendrag. I fångenskap tvingas de istället att leva tätt inpå andra minkar i små och kala burar utan möjlighet att jaga, röra sig eller simma. När djur inte får utlopp för de beteenden de är skapta för blir de frustrerade och utvecklar beteendestörningar.

Minkfarmerna är ett säte för smittspridning av covid-19 och utveckling av en muterad version skulle kunna försvåra utvecklingen av ett vaccin. Nu är det hög tid att förbjuda minkhållningen – både för minskad smittspridning och för minkarnas skull.

Skriv på vår namninsamling för ett förbud mot dagens minkhållning. Vi kommer skicka underskrifterna till landsbygdsminister Jennie Nilsson 1 maj.

Namninsamlingen är avslutad.

Läs mer!

Här kan du läsa Djurskyddet Sveriges skrivelse om minkhållningen från 2019. Läs vår skrivelse här!

Framsida av skrivelse om minkhållning.