Djurhvilan

Djurhvilan är vår begravningsplats med ca 300 gravar. En fin plats för en älskad vän, när den tunga dagen kommer. Du behöver inte vara medlem i Djurskyddet Westra Wermland Arvika för att få ditt djur begravt på Djurhvilan.

Djurhvilan är en begravningsplats för alla slags sällskapsdjur, och är alltid öppen för besökare. Sorgearbete tar tid. För många underlättas detta arbete av regelbundna besök vid den trogna kamratens sista viloplats.

Endast kremerade djur gravsätts.

Senast uppdaterad: 16 juli, 2023

Kontakt

Telefon: 0722-33 38 10 Mejl: vvd1907@outlook.com