Regler för Djurhvilan

Regler och information

Vi kan endast ta emot kremerade djur.

 • Begravning får endast ske av Djurskyddet utsedd person. Överträdelse beivras
 • Gravplatsen får vara max 60 x 80 cm
 • Djur som skall begravas får endast emballeras med nedbrytningsbart material
 • För markering av gravgränserna kan en träram eller en kant av sten anläggas. Detta underlättar vid gräsklippningen. Gräset närmast graven klippes av gravrättsinnehavaren
 • Avståndet mellan gravarna skall vara ca 30 cm
 • Gravarna kan prydas med blommor, kors, gravljus eller gravlykta
 • Komposterbart material såsom gräs, blommor och löv lägges i kompostlådan vid lilla boden
 • Icke komposterbart material lägges i soptunnorna vid lilla boden
 • Föreningen ansvarar för djurhvilans skötsel
 • Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsens skötsel. Vanvårdad grav återgår till föreningen
 • Ett gravregister finnes. Vi är tacksamma om ni meddelar eventuella ändringar, adress eller telefon till oss.

Minneslunden

 • Djurägaren får inte deltaga vid gravsättningen.
 • Blommor och gravljus sättes i avsedda ställningar.
 • Att själv sprida askan är ej tillåtet.

Överträdelser beivras

Senast uppdaterad: 7 augusti, 2020

Kontakt

Telefon: 0722-33 38 10 Mejl: westrawermland@ djurskyddet.se