Styrelsen

Djurskyddet Westra Wermlands styrelse

Ordförande Percy Nilsson

Vice ordförande Lotta Grundel

Sekreterare Therese Forslund

Kassör Agneta Holmqvist

Ledamot Tarja-Leena Nyrhinen

Ledamot Ulf Olsson

Ledamot Helen Beckius

Senast uppdaterad: 16 juli, 2023

Kontakta oss

Ordförande och djursamordnare Percy Nilsson 0722-33 38 10 Vice Ordförande Lotta Grundel 0722-33 38 20 E-postadress: vvd1907@outlook.com