Anmäl misskötsel av djur

Har du möjlighet att i första hand själv prata med djurägaren/djurhållaren om de brister du uppmärksammat är detta bra. Detta då det kan finnas förklaringar eller ytterligare information kring omständigheterna i djurhållningen. Om du fortfarande anser att det är missförhållande i djurskötseln, gör en anmälan till länsstyrelsen.

Telefon länsstyrelsen: 010-224 71 20

Epost: djurskyddet.varmland@lansstyrelsen.se

Vill du göra en anonym anmälan, vänd dig till länsstyrelsen via telefon och välj att inte uppge ditt namn.

För att kunna ta emot din anmälan behöver länsstyrelsen ha uppgifter om följande;

  • Namn och adress till djurägaren/djurhållaren
  • Vilket djurslag och antalet djur det gäller, samt
  • Vilka brister i djurhållningen du har uppmärksammat

Senast uppdaterad: 3 december, 2018

Telefontider

Länsstyrelsens telefontider är

Månd: 13:00 – 15:00 Tisd – Tors: 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 Fred: 09:00 – 12:00 Övrig tid, ring polisen 114 14 (akuta anmälningar).

Länsstyrelsen Värmland

Läs mer på Länsstyrelsen Värmlands sida om djurskydd.