Konsumera rätt

Läs mer på riksförbundet Djurskyddet Sveriges hemsida:

Livsmedel – Om hur du som konsument kan påverka djurens livsvillkor genom att välja att köpa livsmedel som kommer från djur som haft det bra.

Tips till blivande djurägare – Om vad du som funderar på att skaffa djur behöver tänka på. Sidan erbjuder både generella råd och råd uppdelade efter djurslag.

Olika märkningar – Om olika märkningar, som KRAV, Demeter, Svenskt Sigill, m m.

App för konsumenter – Om Djurskyddets mobilapp, som hjälper dig när du ska handla i affären.

Senast uppdaterad: 25 juni, 2018

Material

Beställ gratis material från Djurskyddet Sveriges hemsida.