Mot plågsamma djurförsök

2019-12-21

BOTOX

Botox är mycket giftigt och man testar hur mycket mössen tål innan de dör genom långsam kvävning. Det tar 2-3 dygn.

Bara på ett företag i England använde man 70.000 möss om året för att testa sina preparat.

En forskare vid Universitetet i Uppsala forskar med att utveckla en djurfri metod för att testa botox. Han heter Robert Fredriksson och honom stödjer vi.

Under 2019 har vi i Djurskyddet Westra Wermland skänkt 50.000 kronor till hans forskning!

VI ARBETAR MOT PLÅGSAMMA DJURFÖRSÖK

Vi har med ett arv fått möjlighet att stödja forskning utan djurförsök genom att under fem år 2013-2018 sammanlagt donerat 350 000 kronor till professor Malin Lindstedt som utvecklar cellmodeller att forska på istället för att använda djur.

Aktuellt är att EU:s kemikalielagstiftning kräver tester på både gamla och nya kemikalier. Till det beräknas gå åt 6 till 12 miljoner djur.

Den cellmodell som Malin Lindstedts grupp utvecklat har blivit utvald inom det EU-projekt som de deltar i, som en av tre cellmodeller med bäst potential att utvecklas till en testmetod för att testa allergi.

Enligt EU-lagstiftningen förbjuder man djurförsök när utvärderade djurfria metoder finns.

Vi har i samarbete med stiftelsen Forska utan Djurförsök kommit fram till att stödja denna angelägna forskning.

Senast uppdaterad: 28 januari, 2020

Läs mer

Läs mer om stiftelsen Forska utan djurförsök: