Mot plågsamma djurförsök

VI ARBETAR MOT PLÅGSAMMA DJURFÖRSÖK

Vi har med ett arv fått möjlighet att stödja forskning utan djurförsök genom att under fem år donerat 250 000 kronor till professor Malin Lindstedt som utvecklar cellmodeller att forska på istället för att använda djur.

Aktuellt är att EU:s kemikalielagstiftning kräver tester på både gamla och nya kemikalier. Till det beräknas gå åt 6 till 12 miljoner djur.

Den cellmodell som Malin Lindstedts grupp utvecklat har blivit utvald inom det EU-projekt som de deltar i, som en av tre cellmodeller med bäst potential att utvecklas till en testmetod för att testa allergi.

Enligt EU-lagstiftningen förbjuder man djurförsök när utvärderade djurfria metoder finns.

Vi har i samarbete med stiftelsen Forska utan Djurförsök kommit fram till att stödja denna angelägna forskning.

Senast uppdaterad: 3 december, 2018

Läs mer

Läs mer om stiftelsen Forska utan djurförsök: