Mot plågsamma djurförsök

VI ARBETAR MOT PLÅGSAMMA DJURFÖRSÖK.

I texten står nämnt Djurskyddet Westra Wermland. Vi har på vårt årsmöte 2023 bytt namn till Västra Värmlands Djurskyddsförening. I övrigt är vi samma förening som vi varit sedan grundandet 1907.

Ett arv från Stina Västäng, Arvika har möjliggjort donationerna under många år. Villkoret i arvet är att stoppa plågsamma djurförsök! Föreningen är tacksamma att kunna genomföra hennes sista önskan på detta sätt.

ÅR 2021 STUDERA HJÄRNAN UTAN DJURFÖRSÖK, 200.000 KRONOR

Anna Falk, Karolinska institutet, skapar en ”minimodell” av mänsklig hjärna där hennes forskargrupp utvecklar ett nytt sätt att studera hjärntumörer i provrör istället för hjärnan på försöksdjur. Hon har till sin grupp i december 2021 fått 100.000 kronor från Västra Värmlands Djurskyddsförening (dåvarande Djurskyddet Westra Wermland).

Ivan Nalvarte, Karolinska institutet, utvecklar en ny cellmodell tillsammans med sin forskargrupp en minihjärna baserad på mänskliga celler och med immunceller som tillsammans ska utgöra en bättre modell än djurförsök, i forskning om Alzheimers sjukdom. Han har till sin grupp i december 2021 fått 100.000 kronor från Västra Värmlands Djurskyddsföening, ( dåvarande Djurskyddet Westra Wermland).

ÅR 2019-2020 TESTA BOTOX UTAN DJURFÖRSÖK, 100.000 KRONOR

Robert Fredriksson, Uppsala universitet. Under 2019 och 2020 har föreningen stöttat forskningen med 50.000 kronor/år. Botox är mycket giftigt och man testar hur mycket mössen tål innan de dör genom långsam kvävning. Det tar 2-3 dygn. Bara på ett företag i England använde man 70.000 möss om året för att testa sina preparat. Robert Fredriksson forskar med att utveckla en djurfri metod för att testa botox.

ÅR 2013-2018 UTVECKLA CELLMODELLER I EU-PROJEKT ISTÄLLET FÖR DJURFÖRSÖK, 350.000 KRONOR.

Malin Lindstedt, Lunds universitet. Under fem år, 2013-2018, har Västra Värmlands Djurskyddsförening, (dåvarande Djurskyddet Westra Wermland) sammanlagt donerat 350 000 kronor till professor Malin Lindstedt som utvecklar cellmodeller att forska på istället för att använda djur. EU:s kemikalielagstiftning kräver tester på både gamla och nya kemikalier. Till det räknas åtgå mellan 6-12 miljoner djur. Den cellmodell som Lindstedts grupp utvecklat har blivit utvald inom det EU-projekt som de deltar i, som en av tre cellmodeller med bäst potential att utvecklas till en testmetod för att testa allergi.

Enligt EU-lagstiftningen förbjuder man djurförsök när utvärderade djurfria metoder finns.

 

Senast uppdaterad: 16 juli, 2023

Läs mer

Läs mer om stiftelsen Forska utan djurförsök: