Begravningsblankett

Anvisningar till begravningsblankett för Djurlunden:
*Två exemplar av blanketten fylls i varav djurägaren erhåller
ett.
*Samtliga kontaktuppgifter ska vara ifyllda.
*I samband med begravningen erläggs avgiften kontant eller sätts in på:
Bankgiro 5663-8836, eller
Swish nr 123 281 3319.
*Kvitto ges till djurägaren och minnessten ingår!

Om du inte är medlem tillkommer 100kr, här kan du bli medlem!

Vid eventuella frågor:
Sölve Turnéus, 0708-87 55 20, pieboda@outlook.com

Senast uppdaterad: 02/01/2021

Senast uppdaterad: