Styrelsen

STYRELSE 2021

Ordförande
Kerstin Linde

Vice Ordförande/Jourhemsansvarig
Birgitta Malmros

Kassör
Ann-Marie Olsson

Ledamot
Jeanette Svensson Palfi

Ledamot
Sölve Turnéus

Ledamot
Anita Arvering

Ledamot/Facebookansvarig/Hemsidesansvarig
Alexander Isaksson

 

Senast uppdaterad 17/01/2022

Senast uppdaterad: