Styrelsen

Styrelsen 2020

Ordförande: Mari Ekengren
Vice Ordförande: Lennart Westman
Kassör: Birgitta Melin
Sekreterare: Agneta Eriksson
Ledamot: Stefan Svensson
Ersättare: Kina Johansson & Lillemor Lööf
Adjungerad: Björn Eriksson

Senast uppdaterad: 15 januari, 2021

Styrelsen 2020

Från vänster: Agneta, Björn, Kina, Mari, Lennart och Birgitta. Saknas på bild gör Lillemor och Stefan

Bli medlem!