Om oss

Föreningen Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn bildades den 28 April 2010. Initiativet kom från ett 30-tal intresserade personer som tidigare var engagerade i föreningen Hoppet, som drev katthem på Flygstaden.

Föreningens största syfte är att ta hand om övergivna, hemlösa och nödställda katter men vi tar även emot privata omplaceringar i mån om plats. Katterna tas om hand på ett bra sätt och omplaceras när de är redo, i hem där de får det riktigt bra. Vi är noga med vart vi placerar våra katter – rätt katt till rätt hem!

Vi verkar för att kattens status höjs, djurskyddslagarna efterföljs och att alla djur behandlas med respekt. Planer finns på att vår förening, förutom arbetet med de hemlösa katterna, även ska kunna fungera servicemässigt och kunna erbjuda hjälp av olika slag.

Vi är anslutna till Djurskyddet Sverige sedan augusti 2010, vilket är en riksorganisation bestående av ca 50 lokalföreningar runt om i landet. Vi är även medlemmar i Djurhemsförbundet sedan September 2011.

Vi har en lokal i Sandarne där vi driver katthemmet men använder oss också av jourhem åt våra katter. Våra katter är alltid kastrerade, vaccinerade och id-märkta när de adopteras ut, adopterar man kattungar från oss bekostar vi dessa åtgärder när de har åldern inne, dvs kring 6 månaders ålder.

Eftersom föreningen är helt ideell är vi beroende av ideell arbetskraft, gåvor och medlemskap. De största utgifterna är veterinärkostnader, kattmat och kattsand. Vi har en loppis i samma lokal som katthemmet som genererar lite pengar men den täcker bara en bråkdel av alla dessa utgifter. Vi tar gärna emot dina överskottsprylar till vår loppis.

Alla som är intresserade får bli medlemmar i föreningen och/eller ta hand om behövande katter som volontär, jourhem eller som blivande kattägare! Man kan också vara fadder för en eller flera katter som finns på katthemmet eller hjälpa till på andra sätt. Läs mer om det under fliken stöd oss.

Välkommen till föreningen och till ett viktigt arbete för djuren!

Senast uppdaterad: 5 februari, 2019