Bli jourhem

Du kan göra en stor insats för djur genom att bli jourhem tills ett nytt permanent hem kan hittas. Vi samarbetar med och förmedlar kontakt till organisationer som arbetar med omplaceringsverksamhet med djur i jourhem. Om du vill och kan ta hand om ett, eller flera djur, finns information och kontaktuppgifter här nedan.

Smådjurschansen söker jourhem för (framförallt) kaniner, gnagare och fåglar

Kortvarig tillsyn akut

Vi söker också dig som kan ställa upp som tillfälligt hem för akuta situationer som kan uppstå. Mejla dalarna@djurskyddet.se eller kontakta oss via vår Facebooksida/messenger så berättar vi mer. För närvarande bedriver Djurskyddet Dalarna ingen omplacerings- eller djurhemsverksamhet, så i dessa fall kan det gälla upphittade djur som kortvarigt kan behöva en lämplig plats för tillsyn tills, exempelvis, ägare hittas eller djuret transporteras till djurhem/jourhem.

Senast uppdaterad: 6 juni, 2022