Om oss

Frostbrunnsdalen i Borlänge

Djurskyddet Dalarna är anslutet till Djurskyddet Sverige som med sina nästan 10 000 medlemmar är en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Det är en rikstäckande ideell organisation med för närvarande 44 anslutna lokalföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Organisationen jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas ska det ske fritt från rädsla och smärta.

Djurskyddet Dalarna riktar in sig på djurvälfärdsfrågor i framförallt Dalarnas län. Styrelsemedlemmarna är bosatta runtom i Dalarna och håller koll på djurvälfärd och djurskydd i sin närhet, samt i landet (och ibland i världen) i stort.

Vår lokalförening vill bidra till en ökad djurvälfärd genom att sprida information, kunskap och bildning, samt hjälpa till med efterlysningar och eventuella omplaceringsannonser via våra sociala medier. För tillfället bedriver Djurskyddet Dalarna ingen omplacerings- eller djurhemsverksamhet. Vi förmedlar emellertid möjlighet att bli jourhem till andra verksamheter, och vi kan behöva hem som kan kontaktas för tillfälligt omhändertagande i akuta fall (se Bli jourhem).

Vi administrerar insamlingsfonden Lille Parvels Minnesfond som kan bistå särskilt utsatta och ägarlösa djur med veterinärvård.

Tre kattfällor finns för utlåning. Vi har normalstora (för vuxen katt) i Borlänge och Rättvik, samt en större sk. rävfälla (för exempelvis större hund) i Falun. Chipläsare har vi i Borlänge och Falun. Kontakta dalarna@djurskyddet.se för information eller skicka ett meddelande via vår Facebooksida/messenger.

Välkommen att bli medlem i Djurskyddet Dalarna!

Senast uppdaterad: 7 juni, 2022