Kontakta oss

E-post: helsingborg@djurskyddet.se

Misstänker du att ett djur blir skadat eller far illa? Då ska du vända dig till
Länsstyrelsen Skåne på telefonnummer 010-224 10 00. Har Länsstyrelsen inte har telefontid kan du även vända dig till polisen på 114 14. Är det ett akut
pågående ärende är det polisen du ska vända dig till på nummer 112.
Mer information kan du hitta på Länsstyrelsens hemsida genom att klicka här.

Vill du eller ni bli medlemmar i Djurskyddet Helsingborg ska ni fylla i detta formulär på Djurskyddet Sveriges hemsida, eftersom vi är en del av
Djurskyddet Sverige! Ni är självfallet välkomna att mejla oss om ni har frågor om medlemskap.

Vill ni komma i kontakt med en specifik person i styrelsen skriver ni dennes namn eller roll som rubrik i mejlet, till exempel @kassör.

Senast uppdaterad: 25 augusti, 2019

Bli medlem!

Skadat eller övergivet djur

Har du stött på ett övergivet eller skadat vilt djur rekommenderar vi er att vända er till polisen på telefonnummer 114 14 eller till KFV (Katastrofhjälp Fåglar & Vilt) på telefonnummer +46(0)76 042 60 06.

Tänk på ...

Viktigt att tänka på är att övergivna djur sällan egentligen är övergivna. Håll djuret eller djuren under uppsikt och återvänder inte mamman, eller om mamman hittas död, bör du kontakta någon av ovanstående.