Styrelsen

Styrelsen 2021

Ordförande
Torkel 

Vice ordförande
Fanny 

Kassör
Engla 

Sekreterare
Viveca 

IT-ansvarig 
Louise

Vill du komma i kontakt med oss når du oss på helsingborg@djurskyddet.se

Senast uppdaterad: 9 december, 2022