Styrelsen

Styrelsen 2018

Ordförande
Torkel Falk

Vice ordförande
Fanny Mauritzson

Kassör
Monica Gustavsson

Sekreterare
Chris Danielsson

IT-ansvarig 
Malin Gustavsson

Ordinarie ledamöter
Kerstin Bergquist
Ing-Britt Truedsson

Senast uppdaterad: 13 maj, 2019