Om oss

Välkommen till Djurskyddet Norrbotten!

Föreningen Djurskyddet Norrbotten är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening under den rikstäckande organisationen Djurskyddet Sverige.

Vi arbetar för att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och för att djurens livskvalitet ska förbättras. Vi vill att alla människor visar respekt och tar ansvar för alla djur. Djurskyddet Sverige accepterar att människan nyttjar djur, men att djur lider på grund av människan är inte försvarbart. Läs Djurskyddet Sveriges ideologi

Djurskyddet Norrbotten arbetar för att:

  • Informera om djuren och deras levnadsförhållanden
  • Försöka väcka intresse för djurens skydd
  • Samverka med myndigheter i djurskydds- och djurvårdsfrågor
  • Verka för god viltvård
  • Vara ett opinionsbildande organ för djurskydd och djurvård

Föreningens arbete finansieras av frivilliga gåvor, arv och medlemsavgifter. Vi får inga statliga bidrag.

Följ vårt arbete på vår Facebooksida och läs senaste nytt under fliken Aktuellt!

Tack för ditt stöd, bli medlem eller ge en gåva – Hjälp oss hjälpa djuren!

Senast uppdaterad: 12 februari, 2019