Tips & råd

DJURSKYDDET REGLERAS I LAGEN

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Jordbruksverkets författningar om djurskydd

VAD GÖR JAG OM ETT DJUR FAR ILLA?

Vanvård av djur är ett brott mot djurskyddslagen och om du misstänker att något djur är utsatt för detta bör du anmäla detta till länsstyrelsen, som ansvarar för såväl förebyggande som akuta djurskyddskontroller i Norrbotten. Anmälan kan vara anonym.

Kontaktuppgifter:

Länsstyrelsen i Norrbotten

har en servicetelefon för djurskyddsfrågor:
Ring 0920-964 00 mellan kl. 9-12 och 13-15 så får du prata med en djurskyddshandläggare.

Utanför kontorstid hänvisar man till polisens växel 11414. Det är också polisen du ska kontakta om situationen är akut och inte kan vänta.

Olägenhet, enligt miljöbalken, såsom djur som stör, är kommunens ansvar. Kommunen ansvarar också för djurlivet i stadens parker och dammar. Kontakta miljöförvaltningen via kommunens växel.

Andra länkar:

Jordbruksverkets hemsida
Nordens Viltrehabilitering
Naturvårdsverket

Senast uppdaterad: 12 november, 2018

Vilse nu

VILSE NU är en sajt för bortsprungna och upphittade katter, utvecklad av SVEKATT

Råd till blivande djurägare

… hittar du på Djurskyddet Sveriges hemsida