Årsmöten

Under denna rubrik kommer vi att skriva korta referat från föreningens årsmöten.

Våra medlemmar som lämnat e-postadress får årsmötesprotokollen med mejl.

Årsmötet 30 maj 2021

Föreningens 139 årsmöte hölls även detta år i en företagslokal i Solna Business Park. Covid-19 var fortsatt en begränsning varförföreningen inte arrangerade något evenemang i samband med årsmötet.

Till årsmötet hade endast 7 medlemmar anmält sig, samtliga räknades in i röstlängden. Årsmötet genomfördes dels med medlemmar fysiskt på plats samt medlemmar som deltog via Teams.

Vid årsmötet omvaldes Lars Holmberg (ordförande) och Lennart Garmer för ett år. Sara Carlsson och Katarina Popovic omvaldes för en period av två år. Övriga ledamöter valdes för en tid av två år vid årsmötet 2020.      

Årsmötet 4 oktober 2020

Föreningens 138 årsmöte hölls i en företagslokal i Solna Business Park. Då rådande situation med Covid-19 fortsatt är en begränsning så valde föreningen att inte arrangera något evenemang i samband med årsmötet.

Till årsmötet hade endast 8 medlemmar anmält sig varav 6 räknades in i röstlängden. Årsmötet genomfördes dels med medlemmar fysiskt på plats samt medlemmar som deltog via Skype.

Vid årsmötet 2019 beslutades bl.a att föreningen fortsatt kommer att vara ansluten till Djurskyddet Sverige och därmed ändra namn till Djurskyddet Djurvännerna Stockholm. Denna stadgeändring trädde i kraft vid årsmötet 2020 då årsmötet beslutade detta för andra gången.

Vid årsmötet omvaldes Lars Holmberg (ordförande) och Mare Vaske, Annika Edström samt Barbro Bergsten. Övriga ledamöter valdes för en tid av två år vid årsmötet 2019.      

Årsmötet 19 maj 2019

Föreningens 137 årsmöte hölls på Solliden, Djurgården. Före årsmötet visades vi runt på nyöppnade Baltic Sea Science Center på Skansen av den mycket kunniga guiden Anna Björn. En mycket imponerande anläggning som visar Östersjön från olika perspektiv, kan verkligen rekommenderas för de medlemmar som inte hade möjlighet att komma till årsmötet.

Till årsmötet hade 17 medlemmar anmält sig varav 13 räknades in i röstlängden. Vid årsmötet beslutades bland annat att föreningen fortsatt kommer att vara ansluten till Djurskyddet Sverige och därmed ändra namn till Djurskyddet Djurvännerna Stockholm. Denna stadgeändring kan komma att träda ikraft först efter årsmötet 2020. 

Vid årsmötet omvaldes Lars Holmberg (ordförande) och Lennart Garmer, nyval av Sara Carlsson och Katarina Popovic. Avgående ledamot Git Ström och suppleant Maria Skog avtackades för sina insatser för föreningen.

Årsmötet 6 maj 2018

Vi samlades före årsmötet vid Aquaria vattenmuseum på Djurgården. En av deras guider visade oss runt och berättade om de fiskar, reptiler och andra vattenlevande djur som finns där. En fascinerande rundvandring tyckte alla. Ledsamt var att höra att Aquaria läggs ner i september.

Årsmötet hade vi sedan i en lokal på Hasselbacken. 20 medlemmar hade kommit, och det var trevligt att träffa några nya medlemmar. En av de stora frågorna som diskuterades var eventuellt byte av föreningens namn. Ett namnbyte blir nödvändigt om vi ska fortsätta vara en lokalförening i Djurskyddet Sverige. Styrelsen kommer att undersöka olika alternativ och informera alla medlemmar i god tid före årsmötet 2019.

Lars Holmberg valdes till ny ordförande efter Lennart Garmer som avböjt omval. Lennart fortsätter dock i styrelsen, nu som vice ordförande. I övrigt är styrelsen oförändrad.

Årsmötet 6 maj 2018. Samling vid Aquaria vattenmuseum

Årsmötet 14 maj 2017

Vi hade årsmötet på Hundstallet i Åkeshov, 17 medlemmar deltog. Årsmötet valde samma personer som tidigare till styrelsen, med en förändring: Barbro Bergsten valdes till ledamot och Maria Skog till suppleant. Bytet beror på att Maria har flyttat från Stockholm och har svårt att vara med på alla styrelsemöten.

Efter årsmötet berättade en av peronalen om Hundstallets verksamhet och visade oss runt i delar av lokalerna och rastgårdarna. Många av hundarna har haft det svårt och det är fint att Hundstallet finns och kan ge hundarna nya och trygga hem.

Årsmötet 29 maj 2016

Årsmötet avhölls på Hovstallet i Stockholm. Två nya ledamöter valdes till styrelsen: Barbro Bergsten och Annika Edström. Vår kassör Gunilla Dahlberg Petri hade avböjt omval. Årsmötet beslutade utse Anita Nilsson till hedersmedlem i föreningen.

Efter mötet fick vi en intressant visning av Hovstallet av en guide som hade mycket att berätta. Vi fick se Hovets äldsta bilar, vagnar, och det allra bästa: hästarna.

Styrelsens ledamöter finns under fliken ”Styrelsen”.

Årsmötet 29 maj 2016 på Hovstallet, Stockholm. Uppställning på gården.

Årsmötet 24 maj 2015

I år hade vi årsmötet på Djursjukhuset Albano i Danderyd. Före mötet blev vi visade runt på djursjukhuset och fick se och höra om den fina utrustning som finns där, bl.a. magnetkamera.

Anita Nilsson och Barbro Thorsell-Bernstein hade båda avböjt omval till styrelsen och avtackades för sina många år i styrelsen. Anita hade varit medlem i styrelsen nästan 50 år och Barbro under 15 år.

Styrelsens sammansättning finns under fliken ”Styrelsen”..

Ett foto finns under fliken ”Bildarkiv”. 

Årsmötet 24 maj 2014

Mötet avhölls på Fjärilshuset i Hagaparken. En ny suppleant invaldes. Styrelsens sammansättning finns under fliken ”Styrelsen”.

Före årsmötet fick vi en oförglömlig visning av Fjärilshuset och det nybyggda akvariet med hajar. Vår guide var Owe Sandström, som berättade med stort engagemang och stor kunskap om de djur vi mötte.

Årsmötet 25 maj 2013

Mötet avhölls på Naturhistoriska Riksmuseet.Två av styrelsens medlemmar avgick och en ny medlem invaldes. Styrelsens nuvarande sammansättning finns under fliken ”Styrelsen”.

Efter årsmötet kunde medlemmarna vandra runt på museets fina utställningar.

Deltagarna på årsmötet 25 maj 2013 på Naturhistoriska Riksmuseet.

Årsmötet 2 juni 2012

Mötet avhölls på Skansen på årets sannolikt regnigaste dag, regnet öste ner. Vi hade planerat en rundvandring före mötet med Lars-Erik Larsson, zoolog på Skansen. Nu började vi inomhus med ett föredrag av Lars-Erik om Skansens och djurparkernas historia, mycket intressant. Sedan gjorde vi ändå en kort vandring till en del av djuren. Särskilt fascinerade blev vi av lappugglornas hägn. En av ugglorna kollade in oss på bara 1 meters avstånd.

Årsmötesförhandlingarna avhölls i Skogens Hus. Tre av styrelsens mångåriga medlemmar avgick och två nya invaldes. Styrelsens nuvarande sammansättning finns under ”Styrelsen”.

Det finns 3 bilder från denna dag på Skansen under ”Bildarkiv”.

Senast uppdaterad: 4 oktober, 2021

Bild från årsmötet 2018

Årsmötet 6 maj 2018. Samling vid Aquaria vattenmuseum.