Stipendium

Vid föreningens 100-årsjubileum 1982 instiftades ett stipendium att utdelas till ”person eller personer som genom forskning eller annan insats främjar djurs välfärd”. I statuterna står också att sökande, vars arbete främjar djurs välfärd i Stor-Stockholmsområdet, ska ha företräde framför annan sökande.   Föreningens styrelse utser stipendiat. Stipendiet, eller stipendierna om flera personer utses, ska utgå med det belopp som styrelsen beslutar med hänsyn till föreningens ekonomiska ställning. De senaste åren har stipendiets storlek varit 25 000 – 35 000 kr. Från och med 2022 har det fattats beslut om att höja stipendiet till 50 000kr för att ytterligare bidra till djurs välfärd. Stipendiet annonseras varje år, vanligen i december, i tidningen Djurskyddet, Svensk Veterinärtidning samt på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och Skara. Under de senaste åren har följande ansökningar belönats:

 • Forskning om kronisk smärta hos häst
 • Projekt med halmhäckar till grisar för att öka deras sysselsättning och minska risken för svansbitning
 • Smärtlindring efter kejsarsnitt av tik
 • Projekt för att förbättra den ekologiska grishållningen
 • Författande av broschyr om grupphållning av katter, baserat på egen forskning 
 • Upplysningsverksamhet om djurskydd i TV och tidningar
 • Bedövning vid kastration av smågrisar
 • Alternativ till antibiotika för behandling av klåda och hudproblem hos hundar
 • Orsaker till kronisk ögoninflammation hos katter
 • Miljö i slakteristallar
 • Undersökning av vaccinassocierade tumörer hos katter
 • Åtgärder för att minska slåtterdöd av rådjurskid

 Styrelsen kan med stor glädje konstatera att många stipendie-ansökningar genom åren haft en hög kvalitet i såväl innehåll som mål och därmed väl uppfyllt stipendiets syfte att främja djurs välfärd.

Ansök innan 31 januari 2025!

Senast uppdaterad: 4 april, 2024

Ansök innan 31 januari 2025