Integritetspolicy

1. Allmänt

Det är viktigt att du som lämnar personuppgifter till Djurskyddet Flyingebygden kan vara trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi värnar om din integritet och din kontroll över dina uppgifter och är öppna med hur vi behandlar data som vi samlar in om dig.

Djurskyddet Flyingebygden är personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter som lämnas till oss. Om du är medlem i lokalförningen Djurskyddet Flyingebygden är riksförbundet Djurskyddet Sverige och lokalföreningen gemensamt ansvariga för dina personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in registreras och sparas digitalt, till exempel i vårt medlems- och givarregister eller i verktyget för utskick av vårt digitala nyhetsbrev. Uppgifterna skyddas genom personlig inloggning, bara de som behöver har tillgång till registren och personuppgifterna.

2. Personuppgifter vi samlar in

Exempel på personuppgifter som Djurskyddet Flyingebygden samlar in är namn, adress, epostadress, personnummer och telefonnummer.

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och följa upp din intresseanmälan. Vi använder inte uppgifterna till något annat än detta. När du adopterat en katt av oss sparar vi ytterligare information och skriver kontrakt. Om du inte adopterar en katt kommer vi att radera dina personuppgifter så snart vi inte behöver dem längre.

4. Rättslig grund för behandling

Djurskyddet Flyinge bygden hanterar alla personuppgifter som lämnas till oss i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den rättsliga grund som vi, enligt lagen, har för att spara och behandla personuppgifter heter ”berättigat intresse”. Det är nödvändigt att spara uppgifterna för Djurskyddet Fllyingebygden verksamhets ändamål – som att hantera uppgifter kopplat till intresseanmälan för jourhem/adoption, jourhemskontrakt, överelåtelseavtal vid adoption mm. Läs mer om GDPR och rättslig grund.

5. Tredje part

Djurskyddet Flyingebygden säljer inte dina uppgifter till en tredje part och för inte vidare vilka som är medlemmar i eller gett gåvor till Djurskyddet Flyingebygden.

6. Gallring

Vi sparar dina uppgifter endast så länge det är motiverat för ändamålet. I många fall, till exempel vid påskrivande av en namninsamling sparas dina uppgifter därför under kortare tid än om du är medlem eller givare och har en pågående relation med Djurskyddet. Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi ska ändra eller radera dina uppgifter, eller om du vill säga upp ditt medlemskap eller månadsgivande. Om du varit medlem eller givare och vi inte hör något från dig kommer dina uppgifter automatiskt att raderas senast tre år efter att ditt medlemskap förfallit eller du gav din senaste gåva.

7. Webbsida och cookies

När du använder vår hemsida kan vi lagra information som du inte aktivt lämnar om dig själv. Till exempel information om din IP-adress och typ av webbläsare. Vi använder även små textfiler, så kallade cookies, för att identifiera dig som återkommande besökare. Denna information används för att förbättra upplevelsen för dig och i marknadsföringssyfte på olika annonsnätverk på internet. I de flesta webbläsare är det möjligt att själv avaktivera cookies. Det kan dock innebära problem på djurskyddet.se/flyingebygden och på många andra webbsidor, eftersom många sidor använder cookies. De uppgifter som sparas på detta vis registreras inte i vårt medlems- och givarregister och hanteras inte för ändamålen listade i punkt 3.

Senast uppdaterad: 16 januari, 2023