Leptospiros – en ”ny” sjukdom att se upp med

Under de två senaste åren har vi i Helsingborg sett en klar ökning av en sjukdom som kallas leptospiros. Det är en bakteriell sjukdom som orsakas av Leptospira, som finns i många varianter , sk serovarer.

Sjukdomen orsakar i sin akuta form kraftiga symtom i form av feber, nedsatt allmäntillstånd och påverkan på lever och/eller njurfunktionen. Andra typiska symtom är påtagligt nedsatt aptit och trötthet.

På blodprover ser man som regel en uttalad infektionsbild samt påverkan på lever och/eller njurvärden. Diagnosen kan ställas på blod och urinprover specifika för leptospiros, men problemet är att falskt negativa svar inte är ovanliga. Dels kan man påvisa DNA av bakterien (sk PCRtest) men de är till ca 50 % negativa. Säkrast diagnos får man via antikroppstester (samt ett svar på vilken serovar som orsakat infektionen), men det kan ta tid innan antikroppar utvecklats, åtminstone 2-3 veckor.

Sjukdomen behandlas med antibiotika och många hundar svarar bra på behandling och blir fullt friska. Dock är prognosen sämre för de hundar som fått allvarlig njurpåverkan, och här kan dialys övervägas. Dock är det dyrbart och inte alltid effektivt.

Sjukdomen är zoonotisk, dvs kan spridas till människa, även om det är mycket ovanligt. Dock rekommenderas ägare till hundar med Leptospiros att vara mycket försiktiga med hanteringen av hundens urin.

Sjukdomen smittar främst via vatten, dvs de flesta hundar smittas när de dricker i pölar ute. Den främsta smittkällan är råttor som härbärgerar infektionen. Att sjukdomen ökat har oklara orsaker, men en ökad förekomst av råttor och ett mildare klimat har ansetts bidra, samt att det ofta blir öppna vattensamlingar i områden där det byggs mycket.

Så ett generellt råd är att undvika öppna vattensamlingar och hindra hunden att dricka i sådana samt att söka vård om man ser symtom som ovan.

Torkel Falk, leg veterinär,
Ordförande Djurskyddet Helsingborg