Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2021

Ordförande
Katja Plaumann

Vice Ordförande

Sekreterare
Eva Blomqvist

Kassaförvaltare
Peggy Kleidon

Ledamot
Liselotte Haraldsson

Kyra Eggers

Suppleanter

Annika Hallberg

Revisorer
Björn Hallberg

Revisorsuppleant

Valberedning
Linda Svensson

Senast uppdaterad: 26 mars, 2021