Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande
Katja Plaumann

Vice Ordförande

Sekreterare
Eva Blomqvist

Kassaförvaltare
Kyra Eggers

Ledamot
Liselotte Haraldsson

Suppleanter

Annika Hallberg

Revisorer
Thore Karlsson

Revisorsuppleant

Valberedning
Linda Svensson

Mia Nylund

Senast uppdaterad: 28 april, 2020