Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande
Katja Plaumann

Vice Ordförande

Sekreterare
Therese Forsman

Kassaförvaltare
Monica Pettersson

Ledamot
Ann-Märit Engstrand

Suppleanter

Revisorer
Thore Karlsson

Revisorsuppleant

Valberedning
Victoria Nilsson
Vakant

Senast uppdaterad: 5 juli, 2018