Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2021

Ordförande
Katja Plaumann

Vice Ordförande
Kyra Eggers 

Sekreterare
Eva Blomqvist

Kassaförvaltare
Peggy Kleidon

Ledamot
Liselotte Haraldsson

Revisorer
Jan Blomqvist

Revisorsuppleant

Valberedning
Magnus Nygren

Senast uppdaterad: 25 mars, 2023