Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande
Katja Plaumann

Vice Ordförande

Sekreterare
Therese Forsman

Kassaförvaltare
Kyra Eggers

Ledamot
Liselotte Haraldsson

Suppleanter

Revisorer
Thore Karlsson

Revisorsuppleant

Valberedning
Victoria Nilsson
Vakant

Senast uppdaterad: 17 april, 2019