Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2021

Ordförande
Katja Plaumann

Vice Ordförande

Sekreterare
Eva Blomqvist

Kassaförvaltare
Peggy Kleidon

Ledamot
Liselotte Haraldsson

Kyra Eggers

Revisorer
Björn Hallberg

Revisorsuppleant

Valberedning
Magnus Nygren

Senast uppdaterad: 12 april, 2022