Testamentera

Låt din omtanke om djuren leva vidare

Det finns ett stort antal djurvänner som under sin livstid har stort engagemang och ägnar mycket tid åt sina sällskapsdjur eller djurskyddsfrågor i stort, och som känner att vår förening skulle kunna vara en lämplig mottagare av eventuella gåvor eller donationer. Många gånger är det svårt att avgöra om en förening är seriös i sin verksamhet eller att den över huvud taget existerar. Vi vill därför berätta lite om vår förening och om hur vi arbetar.

Vi är en lokal djurskyddsförening och en av ca 50 föreningar som är ansluten till riksförbundet Djurskyddet Sverige. Vi arbetar med att förbättra djurskyddet lokalt, bland annat genom att vi omplacerar katter på vårt Katthem. Vi arbetar också med informationsspridning om djurskydd i länet. Vi har en styrelse som arbetar på ideell basis.

Kontakta gärna oss eller läs mer på Djurskyddet Sveriges hemsida för mer information om hur du testamenterar till oss.

Senast uppdaterad: 21 augusti, 2018